Selasa, 29 November 2011

KATA MAJMUK

Rangkaian dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu
Bentuk Kata Majmuk:

   i.   Rangkai kata bebas.
                   Contohnya: Duta Besar, gambar rajah, kereta lembu, kuning langsat

         ii.    ii.   Istilah khusus.
                  
                   Contohnya: lut sinar, garis pusat

        iii.    iii.  Kiasan atau simpulan bahasa.

                   Contohnya: kaki ayam, pilih kasih, bulan madu 


  PENJAMAKAN KATA MAJMUK
  1. i.   menggandakan pertama sahaja.

                        Contohnya: guru besar            guru-guru besar

         ii.            ii.  menggunakan penanda jamak.
                        semua, banyak, sekumpulan, beberapa, persatuan, para, pertubuhan,
                        sebilangan, sebahagian
                        Contohnya: semua Menteri Besar, sekumpulan guru besar, 
                                            Persatuan Bekas Perajurit


  PENGIMBUHAN KATA MAJMUK:

  1. i.   pengimbuhan awalan atau akhiran sahaja.

                      Contohnya:
                          campur aduk                   dicampur aduk
                          daya serap                       daya serapan
         ii.            ii.  apitan.
                      Contohnya:
                           campur aduk                   mencampuradukkan
                           daya serap                       kedayaserapan


  KATA GANDA:


  1. a.   Penggandaan penuh.

  1.                Contohnya: rama-rama, pulau-pulau  b.             b.   Penggandaan separa.
                        Contohnya:  lelaki, lelayang, dedaun

  c.             c.   Penggandaan berentak.
                        Contohnya: lauk-pauk, anak-pinak 


  0 ulasan:

  Catat Ulasan

  Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More