Khamis, 1 Disember 2011

KATA PEMERI

Kata Pemeri:

1.  'Ialah':

      a.  Menghubungkan subjek dan predikat. Boleh diletakkan antara subjek
           dengan predikat berpola Frasa Nama + Frasa Nama.
      b   Kedua-dua subjek dan predikat mempunyai makna yang sama. Oleh itu
           subjek dan predikat boleh bertukar tempat.
                 
                   Contoh1 :            Angin ialah udara
                                              Udara ialah angin
               
                   Contoh 2 :           Singapura adalah jiran Malaysia.(salah)
                                               Singapura ialah jiran Malaysia. (betul)
2.  'Adalah':

      a.  Digunakan untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat yang
           berpola Frasa Nama + Frasa Adjektif  atau Frasa Nama + Frasa Sendi.
      b.  Kata Pemeri ‘adalah’ memberi huraian lanjut subjek yang disebut sebelumnya.
                
                  Contoh :               Perkara ini adalah sangat penting.
                                              Surat ini adalah daripada Pejabat Daerah Batu Pahat. 

0 ulasan:

Catat Ulasan

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More